• All
  • Hàng tươi sống
  • Hàng sơ chế
  • Phụ phẩm

Bưởi da xanh

1 Kg/ 22.000

Thêm vào giỏ hàng

Gà lai chọi trống

1 Kg/ 98.000

Thêm vào giỏ hàng

Sả củ

1 Kg/ 43.000

Thêm vào giỏ hàng

Kiwi

1 Kg/ 50$

Thêm vào giỏ hàng

Lá chanh hữu cơ

100 g 6.000

Thêm vào giỏ hành

Strawberry

Per Kg 80$

Add to Cart