Thông tin chuyển khoản

mua thực phẩm sạch online

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VietComBank - Chi nhánh Phan Đăng Lưu

Tài khoản: Phan Dinh Vuong
Số tài khoản: 0441000644128

Momo-Mobile Money

Momo - Mobile Money

Tài khoản: Phan Dinh Vuong
Số điện thoại: 0919198019

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VietComBank - Hội sở

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam - Chi nhánh Etown Tân Bình

Tài khoản: Phan Dinh Vuong
Số tài khoản: 001 680883 041

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VietComBank - Hội sở

Thanh toán Paypal (Dành cho khách hàng ngoài Việt Nam)

Tài khoản: dinhvuong1206@gmail.com