Chính sách liên kết lương nông

Chúng tôi tìm kiếm hợp tác với các hộ nông dân nuôi trồng sạch theo tiêu chí 6 KHÔNG:

 • KHÔNG phân bón hoá học
 • KHÔNG thuốc trừ sâu hoá học
 • KHÔNG thuốc diệt cỏ
 • KHÔNG giống biến đổi gen
 • KHÔNG kích thích tăng trưởng
 • KHÔNG chất bảo quản

 

Các bước triển khai hợp tác:

 • Khảo sát thực tế tại nông trại, kiểm tra điều kiện sinh thái, kho bãi, bảo quản, phỏng vấn quy trình canh tác, thu hoạch, bảo quản
 • Kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm đất, nước (nếu có) của cơ quan chức năng tại địa phương
 • Kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm tại nông trại về dư lượng nitrat bằng công cụ
 • Hoàn tất phiếu thông tin trang trại theo mẫu
 • Thảo luận về thỏa thuận hợp tác giữa Cfarm và hộ nông dân
 • Thống nhất các điều khoản hợp tác
 • Cung cấp bản scan/chụp các chứng nhận
 • Tải phần mềm dành cho nhà cung ứng