Chính sách giao hàng

1.    Phạm vi giao hàng:

- Cfarm hiện giao hàng cho tất cả các quận trong phạm vi TP. HCM.

- Do các loại thịt cá tươi sống cần được bảo quản lạnh, đối với các tỉnh thành ngoài địa bàn TP. HCM, chúng tôi hiện tại chỉ triển khai giao hàng cho các loại rau, củ, quả, hạt, trái cây, nấm và đồ khô.

2.    Chi phí giao hàng:

2.1 Miễn phí giao hàng cho các đơn hàng:

 • Từ 500.000đ trở lên đối với Thứ 3 và Thứ 7.
 • Từ 250.000đ trở lên đối với Thứ 5 cho các khách hàng nhận hàng tại Quận 1, 3, 5, 8, 10.

Điều kiện miễn phí giao hàng nêu trên không áp dụng đối với phụ phí giao hàng tính thêm trong các trường hợp nêu ở mục 2.3 bên dưới.

2.2 Đối với các đơn hàng không miễn phí, phí giao hàng được tính như sau:

 • Đối với các Quận 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10: phí giao hàng sẽ là 25.000 VNĐ/đơn hàng.
 • Đối với các Quận 6, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh:  phí giao hàng sẽ là 30.000 VNĐ/đơn hàng.
 • Đối với các Quận 2, Gò Vấp, Tân Phú: phí giao hàng sẽ là 35.000 VNĐ/đơn hàng.
 • Đối với các Quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, Huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn: phí giao hàng sẽ là 40.000 VNĐ/đơn hàng.

2.3 Phụ phí giao hàng được tính thêm trong các trường hợp sau:

 • Đối với các đơn hàng giao lên tận nhà ở các chung cư, phụ phí giao hàng là 10.000 VNĐ/đơn hàng.
 • Đối với các đơn hàng giao sau giờ hành chính từ 5:00pm đến 7:00pm theo yêu cầu của khách hàng, phụ phí giao hàng là 30.000 VNĐ/đơn hàng.
 • Đối với các đơn hàng ngoài địa bàn TP. HCM, chi phí vận chuyển từ bến xe tại TP.HCM đến địa điểm nhận hàng sẽ được tính cho từng trường hợp cụ thể.

3.    Thời gian giao hàng:

Hiện nay, chúng tôi thực hiên giao hàng vào ba ngày:

 • Trưa Thứ 3 cho các đơn hàng đặt trước 11:00am Thứ 2 hàng tuần. 
 • Trưa Thứ 5 cho các đơn hàng đặt trước 11:00am Thứ 4 hàng tuần. 
 • Sáng Thứ 7 cho các đơn hàng đặt trước 18:00pm Thứ 5 hàng tuần.

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho hàng hóa, chúng tôi sẽ giao hàng cho Quý khách vào buổi trưa Thứ 3, Thứ 5 và sáng Thứ 7. Nếu Quý khách có nhu cầu giao hàng vào khung giờ khác trong hai ngày trên, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi giao vào giờ thích hợp cho Quý khách.

Chúng tôi sẽ gọi điện cho Quý khách trước khi đơn hàng được giao.

 

Delivery policy:

1. Delivery Range:

 • Cfarm delivers to all districts in Ho Chi Minh City.
 • Because the fresh fish and meat must be preserved under cold condition, for provinces other than Ho Chi Minh City, currently we only deliver vegetables, nuts, fruits, mushrooms and dried items.

2. Delivery Fee

      2.1. Free delivery

Free delivery is offered with the following conditions:

 • Order is over VND500.000 delivered on Tuesday and Saturday
 • Order is over VND250.000 delivered on Thursday to District 1, 3, 5, 8, 10.

The free delivery term is not applicable to cases with additional charge mentioned in section 2.3.

      2.2. Delivery fee for orders not eligible for free delivery

 • For District 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10: shipping fee is VND 25.000/order.
 • For District 6, 11, Tan Binh, Phu Nhuan, Binh Thanh District: shipping fee is VND30.000/order.
 • For District 2, Go Vap, Tan Phu District: shipping fee is VND35.000/order.
 • For District 9,12, Binh Tan, Binh Chanh, Nha Be, Thu Duc, Hoc Mon District: shipping fee is VND40.000/order.

2.3. Additional charges

 • If the goods are required by customers to be brought upstairs of apartments, the additional charge is VND10.000/order.
 • If the goods are required by customers to be delivered after office hour from 5:00pm to 7:00pm, the additional charge is VND30.000/order.
 • If the goods are required by customers to be delivered to provinces other than Ho Chi Minh City, the cost of transporting from the bus station in Ho Chi Minh City to the receiving location will be calculated for each specific case. We will communicate and arrange with customers before sending.

3. Delivery time

Cfarm delivers three days per week: 

 • Tuesday afternoon for orders placed before 11:00am on Monday. 
 • Thursday afternoon for orders placed before 11:00am on Wednesday. 
 • Saturday morning for orders placed before 18:00pm on Thursday.

We will contact customers before the goods are delivered.